fredag 18. oktober 2013

Om oppgaven

Oppgaven handler om alternativ utvikling av bomiljø og boform i Jærlandskapet, og tar utgangspunkt i  omregulering av eksisterende tun for å unngå å ta verdifull matgjord til ny boligbygging.

Jeg har arbeidet med denne oppgaven siden 1. februar 2013.

I arbeidet mitt har jeg fokusert på klepp kommune, og det lille stedet Sele (hvor jeg bor) for å komme nærmere inn på problemstillingen.

Jeg skulle i min oppgave plukke ut 3 tun, for så å gå videre med ett av disse. Disse tunene kaller jeg tun 1, tun 2 og tun 3. Jeg har analysert og skisset på alle tre, men det er tun 3 som er mitt prosjekt.

Tun 3 handler om bevaring gjennom fornying, jeg vil vise hva jeg tror vil være en bærekraftig utvikling gjennom å veve sammen ulike mennesker, fortid og fremtid.

For meg i min rolle som arkitekt er det like naturlig å engasjere meg i å jobbe med veien mellom matproduksjon og befolkning, som å designe veien mellom kjøleskap og kjøkkenbord.

Spørsmål som tegner seg:
Kan man fortette tun og klynger med tun, slik at disse forsterkes med lokale ressurser og arkitektur som gir karakter, egenart og identitet som er forankret i stedet?
Kan dette være et alternativ til en homogen boligstruktur som vokser ut av tettstedene og visker ut vår lokale historie?


Bærekraftig boligvev: et utdrag fra boka


torsdag 17. oktober 2013